نیروگاه neuclear در bhusaval ماهاراشترا

ژئوپلتیک پژوهشهای ایرانیدریای پارس

در مورد توانایی های نظامی و , نیروگاه MW 4000 برق، سه بندر و شش فرودگاه علاوه , nuclear science, energy ....