gwp واشر طلا

مهندسی بهداشت محیط شهیدبهشتی،تهران،ایران

مهندسی بهداشت محیط شهیدبهشتی،تهران،ایران - جايگزيني گازها - گاز R 134a به جاي 12 R - - مهندسی ....

گاز هگزا فلوراید گوگرد SF6 Sulfur Hexafluoride 20275 ,

گاز هگزا فلوراید گوگرد SF6 Sulfur Hexafluoride یک اطفا ایده ال برای مدار های الکتریکی ، سوئیچ ها و ....

سرويسكار

این واشر زغالی یا لاستیكی , آمونیاک دارای odp و gwp برابر با صفر است و به همین دلیل، مبردی ....

مجوز محیط زیست،ضوابط استقرارزیست محیطی،مدیریت پسماند ,

اخذ مجوز محیط زیست،مشاوره ضوابط استقرار صنایع تولیدی،مدیریت پسماند...

سرويسكار

مدل سازی اتلاف گرمای سیستم گرمایش کف با استفاده از یک مدل دو بعدی گزارش حاضر، یک مدل شبیه ....